enquete

2018 Zakelijk Loenen – enquêteveiling

Eind 2017 hielde we een enquête onder sponsoren en business-club-leden. Doel was om meer inzicht te krijgen hoe “zakelijke golfers” denken over het belang van netwerk-activiteiten binnen de regio (rondom Loenen aan de Vecht) en of de OCL daarvoor de juiste plek is. We hebben gekeken naar profiel, sponsoring, netwerken, introducés/zakenrelaties, andersoortige events, gastsprekers en het diner. 23 reacties zijn meegenomen in onderstaande resultaten.

Profiel

Aan de enquête namen een mix van ondernemers en professionals deel vooral in de leeftijdsgroep 40-60 jaar, veelal woonachtig in de regio en met verschillende vormen van lidmaatschap bij de OCL.

Sponsoring

Voor de meerderheid was sponsoring niet alleen een commerciële kans, maar speelt evenwel mee dat sponsoring ook het bestaan van de prachtige faciliteiten van de Old Course, midden in Loenen aan de Vecht, ten goede komt.

Netwerken

Een overgrote meerderheid van de ondervraagden ziet het op- of uitbouwen van een professioneel netwerk als doel, met een meetbaar resultaat als mooi meegenomen.  Ook is voor een gedeelte van de ondervraagden een Business-club de ideale plek nieuwe relaties te ontmoeten.

Gasten, zakelijke relaties uitnodigen

De opzet van de businessclub in de voorgaande jaren was gericht op het samenbrengen van gasten van business-club-leden waarbij in teams gespeeld werd. Dit blijft aanspreken, maar zijn er duidelijk ook mensen met de behoefte alleen zelf mee te doen. Een flexibelere opzet zou uitkomst bieden.

Andersoortige events

Een overgrote meerderheid stond open voor een samenkomst anders dan het business-golf-event-model.

Gastsprekers

Bijna alle respondenten zien uit naar een evenement wat gecombineerd zou worden met een interessante gastspreker.

Eten

Hoewel er duidelijk mensen waren die het op prijs stellen dat we allemaal gezamenlijk eten, was een overgrote meerderheid voorstander iedereen vooral vrij te laten ten aanzien van het wel of niet mee-eten na afloop.

Conclusie. 

Het bestaan van Old Course Loenen als trefpunt in de regio wordt een warm hart toegedragen en er is behoefte aan sponsoring en business-events waar zowel leden als gasten (niet-leden) aanwezig zijn om hun professioneel netwerk te vergroten. Een andere samenkomst-vorm en gastsprekers zijn welkom, maar deelname moet vooral geen verplichting zijn.

Advies

Verlaag de drempel naar een “membership” waarin sponsoring en clubgevoel vertegenwoordigd zijn, ook voor individuele gasten. Zorg voor een voldoende grote groep zodat “kwalitatief complete” bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden met een vrij karakter (aanwezigheid bij diners en gastsprekers is een eigen keus) en vind een verbindend element of (andersoortig) evenement wat saamhorigheid versterkt en waaruit “netwerkresultaten” vanzelf zullen ontstaan.

Scroll to top